Resultaten en attesten

Resultaten bespreken

Bij voorkeur worden resultaten van een bloeduitslag of beeldvorming besproken in het kabinet. Hiervoor maak je best een afspraak. Zo is er tijd om grondig en volledig te zijn; zo ook om je vragen te beantwoorden en een verder plan op te stellen.

Attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak uw arts het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

!! Attesten voor schoolverlet of arbeidsongeschiktheid worden niet geschreven zonder dat je door een van de artsen gezien werd. 

!! Een "briefje voor werk/school" terug in de tijd schrijven is valsheid in geschrifte (hierop kunnen wij beboet worden).

Voorschriften

We voorzien in de raadpleging voorschriften voor een voldoende lange periode.
Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, suiker,… komt u best op raadpleging. Het blijft namelijk belangrijk de zorg voor jou zo goed mogelijk te kunnen doen; medicatie aanpassing is soms mogelijk.

De dokter (telefonisch) spreken

Zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.
Gelieve een telefoongesprek dus steeds kort te houden.

Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan op consultatie te komen. Wij kunnen geen raadpleging houden aan de telefoon.

!! Contact opnemen met ons via sms of mail is geen goed idee. Jouw privacy kan niet gegarandeerd worden en deze vorm van communicatie is sowieso onprofessioneel.

Dr. Martine Deweer
Maak een afspraak
056 49 10 00
Dr. Trui Dewaele
Maak een afspraak
056 49 10 00
Dr. Kimberly Venneman
Maak een afspraak
056 49 10 00
Anne-Mie Secretariaatsmedewerker
Maak hier een afspraak bij een arts.
056491000
Dr. Marco Janssens
Maak een afspraak
056 49 10 00

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk Klokketuin

Klokketuin 74B
8570 Anzegem

Dokter Deweer 056 49 10 00
Dokter Dewaele 056 49 10 00
Dokter Venneman 056 49 10 00
Dokter 056491000
Dokter Janssens 056 49 10 00